Hour of code. พี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป 5 เกี่ยวกับการเขียน code พื้นฐาน ในวิชาวิทยาการคำนวณ

Hour of code. พี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป 5 เกี่ยวกับการเขียน code พื้นฐาน ในวิชาวิทยาการคำนวณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

ลงวันที่ : 1 ม.ค. 62 เข้าชม : 483 ครั้ง