ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การแข่งขัน IQ180" ร่วมกับสถาบัน iQGeniuz ที่ รร. ศรีนครมูลนิธิ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะจัดการแข่งขัน ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ในระดับภาคใต้ เพื่อเตรียมทีมงานจัดการแข่งขันภาคใต้และอีก 10 สนามทั่วประเทศ ภายใน ปี 2562

ลงวันที่ : 3 ธ.ค. 61 เข้าชม : 765 ครั้ง