24-25 พฤศจิกายน 2561 ค่ายคณิตศาสตร์

24-25 พฤศจิกายน 2561 ค่ายคณิตศาสตร์"Mathing Fun 2018 @Songkhla" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโดยผู้บริหารและคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มเบญจมิตรยวกหนึ่ง นศ.ฝึกประสบการณสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ

ลงวันที่ : 3 ธ.ค. 61 เข้าชม : 779 ครั้ง