ตัวแทนนักเรียนชั้นป.4-5เข้าร่วมโครงการมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงสมส่วนแข็งแรง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  ตัวแทนนักเรียนชั้นป.4-5เข้าร่วมโครงการมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงสมส่วนแข็งแรง จัดโดยโรงพยาบาลสงขลา เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆถึงประโยชน์และวิธีการการออกกำลังกาย

ลงวันที่ : 1 ก.ค. 61 เข้าชม : 1444 ครั้ง