อบรมCoding & Robotics

7-8 พ.ค 61 การอบรมCoding & Robotics. ณ โรงเรียนหวังดี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะนำมาใช้ในเปิดเทอมใหม่นี้
MakeBlock เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การโปรแกรม Arduino และภาษา C++ สําหรับนักเรียนในระดับ Beginner จะสามารถโปรแกรม MakeBlock ผ่านบล็อกรูปภาพ ด้วยโปรแกรมแบบ Scratch ซึ่งถูกพัฒนาโดยทีมงานจาก MIT (https://scratch.mit.edu/) เมื่อนักเรียนพร้อมจึงจะเรียนที่จะโปรแกรมแบบ Arduino เป็นภาษา C++ แบบที่มืออาชีพใช้ในงานอุตสาหกรรม การที่ MakeBlock ใช้ระบบของ Arduino นั้นแปลว่านักเรียนสามารถที่จะเข้าถึงความรู้และชุมชนของผู้ใช้ Arduino ซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ให้สร้างสิ่งประดิษฐ์เจ๋งได้ไม่สิ้นสุด

ลงวันที่ : 9 พ.ค. 61 เข้าชม : 1786 ครั้ง