ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า

24-25 เมย.2561 ครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องไฟฟ้า ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงวันที่ : 9 พ.ค. 61 เข้าชม : 1581 ครั้ง