คุณครูระดับประถมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ

คุณครูระดับประถมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ โดยมีศน.พัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้

ลงวันที่ : 9 พ.ค. 61 เข้าชม : 1826 ครั้ง