ค่าธรรมเนียม


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนหวัง

 โรงเรียนหวังดี 16 ถ.สะเดา อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-312811 Fax. 074-314235 E-mail : info@wangdee.ac.th