การแต่งกายของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา

- แต่งชุดนักเรียน 
   (ตามแบบที่กำหนด)
   ชุดลูกเสือ เนตรนารี
- ป.1-3 ชุดลูกเสือ
   เนตรนารีสำรอง
- ป.4-6 ชุดลูกเสือ 
   เนตรนารีสามัญ
- ชุดพละ (ตามแบบที่กำหนด)
- รองเท้าถุงเท้านักเรียน 
   (ตามที่กำหนด)

 

อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง, แก้วน้ำ
- ถุงผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์