การแต่งกายของนักเรียน

- แต่งชุดสุภาพ ตามสบาย
- เตรียมชุดสำรอง วันละ 1 ชุด
- แต่งชุดนักเรียน เสื้อคลุม     ชุดพละ   (ตามที่โรงเรียนกำหนด)
- รองเท้า ถุงเท้า (ตามที่กำหนด)

 

อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำตัว

ชั้นเด็กเล็ก

อนุบาล 1-3
- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง
- ชุดเครื่องนอน (ตามที่กำหนด)
- แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แป้ง
- ชุดเครื่องนอน (ตามที่กำหนด)